Discover

the Business Secrets

for your success

Powerful

Easy-to-Use Business

intelligence solution

Fresh ideas

for Fast Growing

your business

We know

the Secrets

of the ultimate success

Mobiliteitsdiensten

Mobiliteitsdiensten maakt het mogelijk dat werknemers gemakkelijker doorstromen van bedrijf naar bedrijf. Groei en krimp van bedrijven wordt daarmee gefaciliteerd. Dit heeft voor zowel het bedrijf als de werknemers belangrijke positieve effecten …

Read More

Diensten WIA / WGA

Voor bedrijven ontstaan grote schade’s bij arbeidsongeschiktheid van werknemers. Niet alleen de directe schade in verlies aan productie, maar ook door de gevolgen van het niet (kunnen) reintegreren van eigen werknemers …

Read More

Baas in eigen bedrijf

Wij faciliteren bedrijven in het in eigen beheer uitvoeren van het verzuim- en reintegratiebeleid. Maak de overstap van publiek (UWV) naar privaat (eigen beheer of verzekeraar) en zorg dat uw bedrijf aan alle eisen voldoet …

Read More

Zaken voor elkaar

De bedrijven binnen OV Westpoort helpen elkaar door diensten en oplossingen voor elkaars problemen te vinden. Het effect is goede services en oplossingen voor iedereen. De zaken worden voor en door elkaar uitgevoerd …

Read More

Extra: Verzuim

Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om alles in eigen beheer te organiseren, daartoe getraind te worden of gefaciliteerd te worden door een pakket aan volledige arbo- en verzuimmanagementdiensten of losse diensten …

Read More


Bedrijfsdiensten Westpoort


De ondertitel “Zaken voor elkaar” geeft de essentie aan. De ondernemers op het belangrijkste bedrijventerrein van Amsterdam helpen elkaar om het dure en gecompliceerde dossier Sociale Zekerheid/Arbeidsmarkt, op te lossen.

Het Westpoort bedrijventerrein is een belangrijke economische factor binnen Amsterdam en omgeving en levert een zeer substantiële bijdrage aan de economie van Amsterdam. De bedrijvenvereniging is ambitieus en innovatief. Faciliteert de ondernemers op voor hen belangrijke terreinen.

Het Mobiliteits- Expertisecentrum, gevestigd op het adres van de ondernemersvereniging Westpoort is intermediair om boventallige/gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers te herplaatsen bij collega ondernemingen op het bedrijventerrein. Het heeft alle experts in huis: verzekeringsarts, arbeidsdeskundige, veiligheidskundige en andere professionals; om de hoek beschikbaar.

Experts en expertise die nodig zijn om eventueel uit het publieke bestel van UWV te stappen en alles op dit dossier in eigen beheer te regelen, al dan niet ondersteund door een verzekeraar. Ruim een derde van alle bedrijven in Nederland is al eigen risico drager en heeft het publieke UWV bestel verlaten. En als de privatiseringen doorgaan, klaar voor die toekomst. Het Mobiliteit- en Expertisecentrum levert alles wat nodig is om dit met het bedrijf te realiseren, en organiseert op het bedrijventerrein de hulpbronnen: direct inzetbare, behandelaars psychisch, fysiotherapeutisch en juridisch.

Het Mobiliteits- en Expertisecentrum helpt niet alleen met de herplaatsing van boventalligen/gedeeltelijk arbeidsgeschikten, maar heeft ook oog voor toekomstige instroom van nieuw talent en duurzame inzetbaarheid. Werving en selectie, maar ook het laten instromen van toekomstig vakbekwaam ambachtelijk geschoold personeel.

De oprichting van een gelieerd Ambachtenleercentrum met bedrijven en bedrijfssectoren is gepland voor de nabije toekomst. De bedrijfsdiensten Westpoort zijn daarmee een belangrijk middel: Zaken voor Elkaar!

NIeuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Neem direct contact op of bel 020-2621275.

zaken voor elkaar!


tel. 020-2621275